Najwyższa jakość niewątpliwie jest najskuteczniejszym kryterium doboru produktów odznaczających się najdłuższą trwałością i jednocześnie możliwością ich użytkowania. Kierując się tą zależnością w dziedzinie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego bezkonkurencyjne okazują się lustra drogowe (U-18a oraz U-18b), których zwierciadła wykonane są ze stali nierdzewnej.

Odporność na wandalizm

Większość luster drogowych oferowanych na polskim rynku wykonana jest z pleksiglasu i jego pochodnych. Owszem, lustra te są nietłukące, jednak wykazują cechy łamliwości (pękają nie tworząc rozprysku jak w przypadku luster szklanych). W łatwy sposób może dojść również do powstania odkształceń na powierzchni zwierciadła, co oczywiście spowoduje zniekształcenie „odbijanego” obrazu i konieczność wymiany lustra. W przypadku luster drogowych ze stali nierdzewnej dopasowano grubość wkładu lustrzanego do zapewnienia optymalnej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne.


 

Odporność na warunki atmosferyczne

Wyniki testów porównawczych luster drogowych o różnych materiałach zwierciadeł nie wykazały, aby deszcz, kurz oraz pozostałe czynniki środowiska zewnętrznego wpływały negatywnie na przejrzystość zwierciadeł luster ze stali nierdzewnej.

Łatwa konserwacja

Lustra drogowe ze stali nierdzewnej są odporne na typowe oddziaływanie środowiska. Co za tym idzie używanie słabych detergentów do czyszczenia powierzchni zwierciadeł luster nie spowoduje ich zmatowienia jak np. w przypadku luster poliwęglanowych.

Zastosowanie stali nierdzewnej jako materiału zwierciadeł wyznaczyło nowe standardy luster drogowych i przekonało nas jako specjalistów w branży Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o ich najwyższej jakości.